Cartea Munților

Trasee montane în România

User Tools

Site Tools


munti_romania:orientali:carpatii_de_curbura:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
munti_romania:orientali:carpatii_de_curbura:start [2020/06/15 21:06]
Sorin Sfirlogea
munti_romania:orientali:carpatii_de_curbura:start [2020/06/15 21:21]
Sorin Sfirlogea
Line 1: Line 1:
 ====== Carpații de Curbură ====== ====== Carpații de Curbură ======
 +Reprezintă grupa sudică a [[munti_romania:​orientali:​start|Carpaților Orientali]].  
 +Culmile sunt orientate pe direcția est-vest și sunt formate numai din fliș.  
 +În interiorul lor se află situată cea mai întinsă depresiune intramontană din România, Depresiunea Brașovului.  
 +Altitudinile maxime se înregistrează în [[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​ciucas:​start|Munții Ciucaș]], pe vârful Ciucaș (1.954m).
  
 <WRAP left limite> <WRAP left limite>