Cartea Munților

Trasee montane în România

User Tools

Site Tools


munti_romania:orientali:carpatii_de_curbura:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
munti_romania:orientali:carpatii_de_curbura:start [2020/06/15 21:03]
Sorin Sfirlogea
munti_romania:orientali:carpatii_de_curbura:start [2020/06/15 21:21]
Sorin Sfirlogea
Line 1: Line 1:
 ====== Carpații de Curbură ====== ====== Carpații de Curbură ======
 +Reprezintă grupa sudică a [[munti_romania:​orientali:​start|Carpaților Orientali]].  
 +Culmile sunt orientate pe direcția est-vest și sunt formate numai din fliș.  
 +În interiorul lor se află situată cea mai întinsă depresiune intramontană din România, Depresiunea Brașovului.  
 +Altitudinile maxime se înregistrează în [[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​ciucas:​start|Munții Ciucaș]], pe vârful Ciucaș (1.954m).
  
 <WRAP left limite> <WRAP left limite>
Line 14: Line 17:
  
 ===== Munți ===== ===== Munți =====
-[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​vrancei:​start|Munții Vrancei]] | [[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​bretcu:​start|Munții Brețcu]] | [[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​penteleu:​start|Munții Penteleu]] | [[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​podu_calului:​start|Munții Podu Calului]] | [[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​siriu:​start|Munții Siriu]] | [[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​vrancei:​start|Munții Întorsurii]] | [[Munții Piatra Mare]] | [[Munții Postăvaru]] | [[Munții Ciucaș]] | [[Munții Tătaru]] | [[Munții Baiului]] | [[Munții Grohotișului]] | [[Munții Clăbucetul Mâneciului]] | [[Munții Perșani]] | [[Munții Baraolt-Bodoc-Ciomatu]]+[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​vrancei:​start|Munții Vrancei]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​bretcu:​start|Munții Brețcu]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​penteleu:​start|Munții Penteleu]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​podu_calului:​start|Munții Podu Calului]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​siriu:​start|Munții Siriu]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​intorsurii:​start|Munții Întorsurii]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​piatra_mare:​start|Munții Piatra Mare]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​postavaru:​start|Munții Postăvaru]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​ciucas:​start|Munții Ciucaș]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​tataru:​start|Munții Tătaru]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​baiului:​start|Munții Baiului]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​grohotis:​start|Munții Grohotișului]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​clabucet:​start|Munții Clăbucetul Mâneciului]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​persani:​start|Munții Perșani]] |  
 +[[munti_romania:​orientali:​carpatii_de_curbura:​baraolt_bodoc:​start|Munții Baraolt-Bodoc-Ciomatu]]